SKELBIAMA ŠILDYMO SEZONO PRADŽIA

SKELBIAMA ŠILDYMO SEZONO PRADŽIA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, 61, 62, 63 punktais, taip pat atsižvelgiant į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos orų prognozes,  Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymu A1-1390 nuo 2018 m. spalio 22 d. skelbiama 2018–2019 metų šildymo sezono Palangos miesto savivaldybės teritorijoje pradžia.