Palangoje pradedamas šildymo sezonas

Palangoje pradedamas šildymo sezonas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, 61, 62, 63 punktais, taip pat atsižvelgdama į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos orų prognozes,

Palangos miesto savivaldybės administracija nustato nuo 2017 m. spalio 19 d. 2017-2018 metų šildymo sezono Palangos miesto savivaldybės teritorijoje pradžią.